IT un drošības specseminārs

Aktualitātes

Par kārtējiem semināriem un aktualitātēm skatīt google grupā!

semināra google grupa, viss darbs plānots tur. Pieprasiet piekļuvi caur google grupu. Dīvainu epasta adrešu gadījumā norādiet savu vārdu uzvārdu pieprasījumā.

Pirmais uzdevums - sākt studēt Jeff Duntemann, Assembly language step by step. Der arī citas x86 assembly grāmatas, bet šī ir atzīta par labu esam.

Tēma

how stuff works:
Mašīnkoda izpilde, izpildāmā koda analīze (reverse engineering), programmēšanas paņēmieni izpildāmā koda analīzes apgrūtināšanai (anti-reversing/anti-debugging)
Viss būs maksimāli praktiski. Vēlamas linux lietošanas un C programmēšanas pamatzināšanas, vai arī vēlme tās apgūt. Veidosim un pētīsim mazas demonstrāciju programmas, risināsim crackme tipa uzdevumus/mīklas.

Citas tēmas

citas ar drošību vairak vai saistītas tēmas individuāla pētniecība - iespējama un vēlama, bet iepriekš saskaņojot ar pasniedējiem

Semināra formāts

Pasniedzēja delikātā vadībā studenti kopīgi pēta tēmu, rezultātus atbilstoši apraksta un publicē (lu konference, vai atbilstoši rezultātu līmenim).
Nevajag satraukties par priekšzināšanu neesamību, semināra mērķis ir visiem kopā apgūt un izpētīt ko jaunu.

Obligātās prasības

vēlme darboties un spēja atvēlēt pietiekami laika (1.5h seminārs+1.5h patstāvīgs darbs)

Kur un kad

trešdienās 14:30 Linux centrā, Raiņa bulv. 19. pagrabstāvā (032 telpa ?)

Kredītpunkti

LU DF studentiem ir iespēja iegūt B daļas kredītpunktus par specsemināriem. Lai saņemtu KP, jāpiesakās pie pasniedzēja. Var nākt arī bez reģistrācijas un KP pelnīšanas.

Šis nav kurss, bet ir specseminārs, tādēļ RTU un LU citu fakultāšu studenti KP iegūt nevar. Bet citādi studenti netiks diskriminēti pēc Alma Mater, aicināti visi interesenti

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Aktīva dalība seminārā - dalība diskusijā, patstāvīgo pētījumu prezentēšana, programmēšana, rezultātu analīze, rakstīšana u.tml. Vēlreiz - pasniedzēja ekspektācijas ir studentiem viegli sasniedzamas, uzstāšanās garumam NAV jāpārspēj Fidela rekordi, NAV jākodē tūkstošiem LOC un rakstniecībā nav jāpārspēj Šekspīrs. Ar jautājumiem vērsties pie pasniedzēja.

Kontakti

Artūrs Lavrenovs

Kārlis Podiņš


IDA pro setup

sudo apt-get install libgtk2.0-0:i386 gtk2-engines-murrine:i386 gtk2-engines-pixbuf:i386

Arhīvs